ŞANLIURFA'DA YAŞAYAN SURİYELİ VE YERLEŞİK HALKTAKİ RİSKLİ GEBELERE EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI

Projenin Amacı: Yüksek riskli gebeliklerin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için yakın izlem ve bakım gerekmektedir. Göçmen sağlığına yönelik hizmetler incelendiğinde, genellikle tedavi hizmetleri kaliteli bir şekilde sunulduğu halde bu hizmetlere erişimin beklenen düzeyde olamadığı tespit edilmiştir. Bunun özünde kadınların evden çıkmalarına izin verilmemesi, sosyokültürel, ekonomik, psikolojik nedenler olduğu gibi sağlık okur-yazarlığının düşük olması ve dil sorunu yatmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında özellikle hastalıkların sağlık sorunlarının önlenmesinde; ev ortamında sağlık hizmeti verilmesi daha bütüncül ve kapsamlı bir bakıma olanak sağlamaktadır. Ayrıca, gebelere aileler ile birlikte olma, mahremiyet, rahat ve sakin bir ortam sağlaması nedenleri ile evde bakım tercih edilmektedir. Bu nedenle proje kapsamında; kendi kültürlerinden, kendi dillerini konuşan Suriyeli sağlık çalışanları ile riskli gebelerin izlem, muayene ve eğitimleri evde yapılarak anne ve bebek ölümlerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Bu faaliyet kapsamında çalışacak olan, ebe, tercüman, doktor ile Suriyeli gebelerin sağlık hizmetlerine yeterli düzeyde ulaşmaları sağlandı. Ev ziyaretleri sonrası elde edilen veriler proje koordinasyon merkezinde doktor tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar yürütüldü. Akademik bir çıktı amacı ile yürütülen projede 40 Suriye'li ve 40 Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 80 gebenin yakın takibi izlemleri ve hastaneye transferleri sağlandı. Çalışma sonrası geliştirilen modelin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde evde sağlık hizmeti bakım birimleri oluşturularak ülke geneline hatta dünya genelinde model oluşturması için WHO -Çukurova Üniversitesi destekleriyle raporumuz kitap haline getirilerek WHO resmi sitesinde yayımlanmaya başladı:
https://www.who.int/europe/publications/m/item/delivery-of-antenatal-care-services-to-syrians-and-resident-population-living-in--anliurfa--turkey-(2019)